Medusa

Medusa 2 Shot Glass 20ml Vodka 10ml Melon Liqueur 20ml Pineapple Juice Shake and Strain into shot glass and serve.